ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Εσωτερικά λούκια στέγης

Εξωτερικά λούκια στέγης

Ειδικά τεμάχια στέγης

Επενδύσεις σε ξύλα στέγης

ΑΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ

Ειδικά Μηχανήματα

 

  •   Μηχάνημα διαμόρφωσης ανοικτής υδροορροής (λούκι)
  •   Μηχάνημα διαμόρφωσης κλειστής υδροορροής Ø80 κ' 6x8 (γωνίες, σίγματα, κτλ)
  •   Στράζα διαμόρφωσης φύλλου αλουμινίου για εσωτερικά λούκια
  •   Μηχάνημα αδιατάραχης κοπής μπετόν (για τις κατεβασιές)
  •   Ηλεκτρικά πριόνια ακριβής κοπής κλειστής υδρορροής